Utbildning för bättre projekt

Utbildning för bättre projekt

Idag drivs väldigt mycket av arbetet i organisationer i projekt. Det är en intressant arbetsform och det är väldigt mycket lättare att ta vara på kompetensen hos medarbetare och projektdeltagare […]

Read More