Dragspelsmusik är glädje

Dragspelsmusik är glädje

För många är dragspelet förknippat med glädje, bryggdans, dans på logen, gammaldans och gamla härliga allsångsvalser vi känner igen från förr. Allt från Evert Taubes sånger om Fritiof Andersson till […]

Read More