En genväg till erfarenhet

Att prova sig fram här i världen är det enda sättet att upptäcka om man verkligen gillar något. En del av denna process är att misslyckas. Faktum är att det vi kallar för misslyckanden är det bästa sättet för att lära sig hur livet, och vi själva, fungerar. 
Detta förutsätter naturligtvis att man inte låter sig knäckas av sina misslyckanden.

Extra lärorika är dessa händelser om vi har någon vid oss som har varit med om liknande händelser. Att ha en mentor vid sin sida, någon som kan stötta en med erfarenhet, är ett av de bästa sätten i livet för att nå sina mål.
Allt blir helt enkelt lättare när man kan kombinera sina egna lärdomar med någon annans livsvisdom.

Säkerligen har du själv upplevt detta om du har gått någon utbildning och sedan varit ute på praktik. Att få verka bland dem som är kunniga gör att lärandet och förståendet får en ordentlig raketskjuts.

Ta något som kiropraktik. Att få vara lärling hos någon som har behandlat krämpor och smärtor länge innebär att man som ung och oerfaren kiropraktor plötsligt får tillgång till sin lärares hela kunskapsbas.
Det innebär att den nyexaminerade kiropraktorn kommer att kunna erbjuda behandlingar som vida överstiger det som kunden kanske hade förväntat sig.

Men vänta, detta med att ha en mentor gäller inte bara inom yrkeslivet. Det handlar om livet i stort.
Dessvärre har vi i Sverige en kultur där vi ofta avfärdar den visdom som finns bland våra äldre. Det är en trist konsekvens av den ålderssegregation som ofta präglar vårt samhälle.
Jämför med hur folk lite längre när på kontinenten lever. Där träffas man regelbundet över generationsgränserna och har en mer avslappnad och nära relation till sina äldre.
Detta är definitivt något som vi häruppe kan lära oss av. Speciellt i dessa tider då det känns som att vi ibland går vilse i all modernitet.