En guide till hur du utför pumpservice på din membranpump

25 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

En guide till hur du utför pumpservice på din membranpump

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur man servar en membranpump, steg för steg. Vad som består av en membranpump och vilka olika delar som kan behöva bytas ut. Vi kommer också att berätta när det är dags att genomföra service på pumpen samt hur lång tid det tar. Det är oftast anställda inom industrin som genomför service på Membranpumpar, men med rätt kunskap kan du göra det själv. Är du minsta tveksam om vad du ska göra, så kontakta hellre en fack-man. Det finns en rad företag i Varberg som utför pumpservice, du kan börja med att kolla in https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-varberg/ 

Membranpumpen består av ett antal komponenter: motor, hölje, membran, ventiler och utlopp. Motorn ansvarar för att driva membranet och leverera det tryck som krävs för att pumpen ska fungera korrekt. Höljet innehåller pumpens arbetsdelar. Membranet är det flexibla membranet som rör sig upp och ner för att skapa ett vakuum, vilket gör att vätska kan dras in och sedan utvisas när tryck appliceras. Ventilerna reglerar flödet av vätska genom systemet. Utloppet gör det möjligt att släppa ut vätska från pumpen.

pumpservice - pumpar Varberg

Serva din membranpump

För att serva din membranpump bör du börja med att inspektera motorn och höljet för att se om det finns några tecken på slitage. Kontrollera om det finns sprickor eller lösa delar, eftersom dessa kan leda till att pumpen inte fungerar som den ska. Om allt ser bra ut kan du fortsätta med att rengöra och smörja komponenterna. Använd en mjuk trasa eller borste för att rengöra all smuts och smuts och applicera sedan en lätt olja på smörja de rörliga delarna.

När det gäller byte av delar är det bäst att rådfråga en fackman om vilka delar som behöver bytas ut. Några av de vanligaste komponenterna som kan behöva bytas ut är membran, ventiler och utlopp.

Fler nyheter