Friskare träd med hjälp av en arborist

30 november 2021 william eriksson

editorial

Man kan påverka sina träd genom trädvård och få dem att växa sig starka och motståndskraftiga mot trädsjukdomar. Men man kan också genom att beskära det vid rätt tidpunkt i ett träds liv påverka hur stort trädet kommer att bli. Då riskerar man inte att det växer sig för stort och skadar närliggande byggnader, eller skuggar tomten för mycket. 

Det är svårt att själv veta när olika träd ska beskäras, men trädbeskärning måste också göras på rätt sätt, annars kan den få motsatt effekt och i stället skada trädet. Därför ska man helst ta hjälp av en utbildad arborist

En arborist kan besiktiga träden och göra upp en plan på lämpliga åtgärder och hur de ska skötas och beskäras. Detta kan vara särskilt användbart om man har skadade träd, eller träd som man misstänker är sjuka. Vissa trädsjukdomar kan nämligen spridas vidare till andra träd och även göra dem sjuka. Men försvagade och sjuka träd kan också lätt tappa grenar eller helt knäckas och då falla över både hus, vägar och människor. Misstänker man att man har sjuka träd på sin mark är det extra viktigt att man snabbt konsulterar en arborist. 

image

En arborist kan även hjälpa till med trädfällning

Det går att anlita en arborist för många olika trädtjänster som trädfällning, trädbesiktning, trädvård, trädbeskärning och återplantering av träd. I samband med trädfällning kan man vanligtvis också få hjälp med stubbfräsning och bortforsling av det avverkade materialet. Vill man hellre ha trädet sågat till ved är det vissa arborister som även erbjuder detta. 

Vill man ha hjälp med att upprätta en trädvårdsplan och trädbeskärning för sina träd ska man inte vänta med att kontakta en arborist då vissa träd ska beskäras på vårvintern och andra under sommaren. Ta in offerter från några olika arborister och jämför priser på de olika trädtjänsterna.

 

Fler nyheter