Någon att prata med

19 maj 2020 patrick pettersson

Det är mycket som pågår i våra liv med familj, vänner, jobb, skola och fritid. Det är inte alltid lätt att få saker och ting att gå runt, och då kan vi rikta vår frustration mot oss själva. För att inte bryta ihop totalt eller utveckla personlighetsstörningar så kan det vara bra att prata med; en psykolog. Vi kan inte hålla allting inom oss och därför behöver vi någon att prata med, vare sig det är en vän, kollega eller professionell samtalsterapi. Det blir lättare att själv förstå vad som pågår inom en om man säger det högt och dessutom har någon att bolla tankar och oro med. Med hjälp av en erfaren och kompetent psykolog kan du dessutom få precis den hjälp och behandling som du behöver. 

 

Hjälpen är inte långt borta

Psykisk ohälsa är ett stort problem i dagens samhälle. För att mildra symtomen eller förhoppningsvis helt bli av med dem kan en Psykolog i malmö hjälpa dig. Social ångest, paniksyndrom, tvångstankar, hälsoångest, fobier, depression, självskadebeteende, låg självkänsla, utmattning eller relationsproblem – listan kan göras lång. Lider du av något eller några av dessa psykiska problem, tveka inte att kontakta en psykolog och få hjälp genom exempelvis psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). 

 

 

Psykolog i Malmö

Beroende på vilken nivå din psykiska ohälsa ligger på så finns det olika sätt att behandla den. Ett exempel som många psykologer använder är KBT, vilket är ett nära samarbete mellan terapeuten och klienten. Det finns både korttids- och långtidsbehandling, allt för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt. Man börjar med en inledande fas då terapeuten fastställer diagnoser och problem, och därefter börjar förändringsfasen. Då får du hjälp med att ändra till exempel beteende- och tankemönster för att kunna agera annorlunda i olika situationer. Till sist får du hjälp och stöd för att kunna bibehålla framstegen.

Fler nyheter