När ni mår dåligt i ert hus

Om det uppstår fukt och mögel i ett hus så brukar det visa sig i form av fläckar på väggar och i tak. Det är även vanligt att de som bor i huset får problem med hälsan. Har ni misstankar så bör ni så snart som möjligt kolla upp detta. Beställ lämpliga tester via en sajt som exempelvis Mögel-test.se. Drabbas ett hem av fukt och mögel så brukar det uppstå en speciell lukt. Dock känner de boende kanske inte det då den kommer krypande. Börjar allergiliknande symptom som huvudvärk, andningssvårigheter och trötthet uppstå är det dags att bli uppmärksam. 

 

När misstanke finns

Att göra ett svartmögeltest är enkelt och kan hjälpa er från att få bestående men såsom permanenta allergier, astma eller liknande. Är mögelangreppen synliga så beställer ni ett yttest som tar prov på de fläckar ni ser i bostaden. Dessa kan vara gröna, svarta, bruna eller vita och finns vanligen på väggar eller i tak. Har ni däremot inga synliga fläckar bör ni beställa ett luft- eller dammprov som används vi dolt mögel. Synliga angrepp är relativt enkla att upptäcka medan de dolda är klurigare. Mögelsvamp avger både sporer och mikroskopiska partiklar som är giftiga. Det är också därför det kan uppstå olika typer av hälsoproblem, ofta kopplade till andningsvägarna. 

 

 

Om du inte vet vad du ska göra

Är du osäker eller blir otäckt orolig när du upptäcker angrepp av mögel i ditt hus är det smart att kontakta en expert. På så vis kan du prata med någon som kan ge dig råd om vilka tester som bör genomföras samt hur ni ska agera. I väntan på ert svartmögeltest ska ni se till att ventilera bostaden ordentligt. Små angrepp kan ni desinficera själva. Är angreppen mer omfattande bör ni kontakta ett specialiserat företag med kompetens att bedöma era mögelskador.