Skicka paket till Norge

28 april 2020 Jenny Olsson
Skicka paket till Norge

Idag skickas kanske fler paket och försändelser än någonsin när läget ser ut som det gör. Dels kan inte säljare besöka andra orter och andra länder i samma utsträckning utan måste jobba hemifrån och kanske skicka viktiga dokument. Men även privatpersoner som inte kan hälsa på varandra under födelsedagar och andra tillställningar kan vara i behov av att skicka fler paket. Kanske har man en vän eller släkting som man vill överraska och skicka en hälsning till när man inte kan ses och uppvakta den. 

När man ska skicka paket till Norge finns en del saker att tänka på, trots att det ligger så nära oss och även är likt oss på många sät.

 

Norge är ett ganska stort och avlångt land och till många delar av Norge är det närmre än om vi skulle åka till en plats i vårt eget avlånga land. Trots att Norge är ganska stort är det ändå enkelt att skicka försändelser över hela landet då vägnätet är väl utbyggt och transporterna fungerar bra. Men den avgörande skillnaden mellan Sverige och Norge är att Norge inte är med i EU, vilket gör att man måste se till vissa regler innan man skickar en försändelse. Man kan nämligen inte skicka vad som helst utan man måste ha koll på vad man får skicka och inte. Några saker som till exempel inte är tillåtna att skicka dit härifrån är socker och läkemedel. Det finns även fler saker som man inte får skicka som står angivet på Tullverkets hemsida.

När man skickar ett paket till Norge måste man också fylla i tulldokument och även speciella varukoder. Fraktbolagen brukar ha bra koll på detta och de kan hjälpa till men det kan ändå vara bra att veta själv vad som gäller. Papperna som ska fyllas i gäller oavsett om man skickar som privatperson eller företag. 

 

Fler nyheter